Thứ Sáu, Tháng Sáu 19

Sức mạnh số

Hải quan chủ động ứng phó với các tình huống tấn công mạng

Hải quan chủ động ứng phó với các tình huống tấn công mạng

Trước những thống kê về số cuộc tấn công mạng gần đây đã buộc ngành Hải quan xây dựng những biện pháp ứng phó cụ thể khi thực hiện diễn tập cùng với tình huống khẩn cấp giả định gồm những hành vi cụ t...